Vocabulary

Use this page as a starter for discussion of the differences between moriori re and maori reo.

You could print this list off and get akoranga to complete the table

Maori

Meaning

Moriori

Come, Welcome, Enter Haramai
Marae Meeting place Marae
Waiau whare
Tangihana (Tangi) Tangi
People of the land Tchakat Henu
Manuhiri Manuwiri  (mata hore)
Whaikorero Harangue, talk to, speech Whaikorero
Sing Karamiha
Whakairo Carve Hokoairo
Atua Tetua
Pākehā Foreigner Ko re kau o paorangi
Whakakorokoro Relax Hokokoro
Love Aroha
Power Ihi
Manaaki Respect Manawa reka (hokotuiho)
Aniwaniwa Rainbow Aniniwa
Hau (matangi) Wind Hau   or matangi
Hau ua Windy (rainy) Tawa
Whale Rongomoana
Maumau Waste Hokomau
Tahi One Tehi
Two Teru
Toru Three Toru
Four Tewha
Five Terima
Six Teono
Seven Tewhitu
Eight Tewaru
Nine Teiwa
Ngahuru  (tekau) Ten Meangauru (tearauru)
Iwi Tribe Tua imi
Tree Rākau
Tukuiho Tradition Tukunga iho
Tear (cry) Reimata
Tauiwi Strange tribe Kai imi  (tua imi)
Whenua a rangi (te ikara) Strange land Tauwhenua
Kekeno Seal Puhina  (mimiha)
Kina Kina
Tatahi The sea coast
Onepu Sand One
Roof Tapatu
Heke Rafter Oko
Proverb Hokotauki
Whakamahau Kotare
Oven Umu
Tatou Ourselves Tatau  (matau)
Island Whatu
Waewae wawae
Harakeke Harapepe
Taepa Fence Pa
Hei konei ra Wanatu ra ( tau atu ra) (me rongo)
Tohe Hokotiko
Eat Kai